Steun de Fryske Krite Boalsert

9 Feb 2022 Steun de Fryske Krite Boalsert

Ook de Fryske Krite ontkwam niet aan de coronapandemie.

De laatste twee jaar konden we onze uitvoeringen niet door laten gaan.

Wil je ons toch steunen, dan kun je altijd een vrijwillige bijdrage storten op ons bankrekeningnummer bij de Regio Bank:
NL04 RBRB 8835 8715 81.

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bestuur Fryske Krite Boalsert