Stipers                 Kontakt

Stiper fan de moanne

Elke moanne presinteare wy in fan ús sponsoaren op ús haadside.
Yn de moanen februari, maart en april 2022 is dat:

Shiatsu Bolsward – Gea Gerritsma – Home

Adres: Broerestraat 12
8701 HM Bolsward
Tel. 06-44856727

By Shiatsu Boalsert kinne terjochte foar Shiatsu,
Zen-ShiatsuDorn therapiemeridiaan tapingstoelshiatsu en voetreflextherapieShiatsu Boalsert behannelet ek hynders mei Manuele Lymfedrainage en Shiatsu. Op dizze webside kinne jo oer al dizze behandelmethoden ynformaasje fine.

Hawwe jo noch fragen of wolle jo in ôfspraak meitsjen?
Jo kinne ús berikken op it telefoannûmer 06-44856727, of fia de mail.

 

Foto’s