Stipers                 Kontakt

Stiper fan de moanne

Elke moanne presinteare wy in fan ús sponsoaren op ús haadside.
Yn de moanen april en meie 2023 binne dat:

Tsjinstferliening R. Beeksma

Bedrijfsinformatie:

Friezenburg 60
8702 AB  Bolsward
Tel. 06-53838457

De ûndernimming mei de namme Tsjinstferliening R. Beeksma is ynskreaun by de Keamer fan Koophandel (KvK) ûnder nûmer 01068334 is fêstige op it adres Friezenburg 60 yn de wenplak Boalsert mei de postkoade 8702AB.
De hoofdactiviteit fan dizze ûndernimming is yndield ûnder Interieurreiniging fan gebouwen.

Foto’s