De Fryske Krite Boalsert met “Pake is net te beteljen”

3 feb 2018 De Fryske Krite Boalsert met “Pake is net te beteljen”

De Fryske Krite kwam deze keer twee keer een zaterdag in actie in Ons Gebouw aan het Broereplein. Was de zaal de eerste zaterdag op 10 maart voor driekwart vol, op zaterdag 17 maart was de uitvoering uitverkocht.
Voordat we in Ons Gebouw deze klucht opvoerden, was de try-out in Bloemkamp. De Fryske Krite kwam naar de mensen toe, die minder mobiel waren en Bloemkamp vond dit een prima idee. Veel rolstoelgebruikers kwamen hiervoor naar de kapel toe. Een prachtige locatie om hier de try-out op te voeren. De Fryske Krite dankt de mensen dan ook dat dit mogelijk was.
Gekozen was voor twee keer op zaterdagavond, omdat we lang niet alle mensen op een avond toe kunnen laten, omdat er maar plaats is voor ruim honderd belangstellenden.

De laatste maanden werd op meerdere plekken druk gerepeteerd. Onze regisseur Hendrik Heerschop moest helaas door ziekte halverwege de repetities afhaken, maar zorgde voor een hele goede vervangster in de naam van Elske Roorda. Zij heeft het prima opgenomen en heeft ervoor gezorgd dat alle spelers een prachtig stuk op het toneel brachten. Een klucht in drie bedrijven, geschreven door Erich Koch en in het Fries overgezet door Geert Hager.
Omdat Pake niet altijd serieus werd genomen en ook wel vaak iets vergat, ontstonden er komische voorvallen, verkleedpartijen en gedaanteverwisselingen. Maar Pake had wel degelijk in de gaten dat Baron Felix niet de man was die hij voor deed komen. Op het eind kwam alles toch nog goed. Spelers in deze klucht waren Rids, Greetje, Sjoukje, Elbrich, Cees, Chris, Peter en Meindert.
In deze pauze was er een verloting. De prijswinnaars werden na afloop van de uitvoering bekend gemaakt. Een geweldige verloting, die mogelijk is gemaakt door vele middenstanders in Bolsward. Wij zijn als Fryske Krite Boalsert dan ook heel dankbaar voor dit gulle gebaar van deze bedrijven.
Door medewerking van diverse vrijwilligers zijn de avonden tot een groot succes geworden en kon voorzitster Ida Postma na afloop de mensen bedanken voor hun inzet en de goede afloop. Daarna konden de voetjes nog even van de vloer met muziek van troubadour Murk Aukema.

De komende tijd gaat De Fryske Krite weer aan de slag met een stuk voor de jeugd, welke we in november op de planken hopen te brengen.

De foto’s zijn van: Leo Veldhuizen

>