Algemene Jaarvergadering

10 sep 2019 Algemene Jaarvergadering

Op 23 mei mei werd weer onze jaarvergadering gehouden in Elim.
Teleurstellend was het dat er ook deze keer maar weer zo weinig leden deze jaarvergadering bezochten.

In deze jaarvergadering hebben wij als bestuur, samen met de wel aanwezige leden, besloten om geen jaarvergaderingen meer te houden.
Daar er geen belangstelling van de leden hiervoor meer is, kunnen we onze energie beter voor andere zaken bewaren.
Voortaan zal het jaarverslag en het financieel verslag digitaal of op papier naar onze leden worden verzonden.
We hebben hierin helaas geen andere keuze.