25 mrt 2024 Un tige slagge utfiering

Un tige slagge utfiering

Fryske Krite Boalsert zet Ons Gebouw weer op de kop met drie fantastische uitvoeringen.

In het weekend van 22 en 23 maart jl. kwam de Fryske Krite Boalsert op de planken met het blijspel: Soest’ fiele wat ik fiel, dan pipest wol oars” en het werd dit jaar een grandioos succes. Er was de afgelopen maanden druk gerepeteerd. We hadden een mooie plek gevonden in Afslag 18, waar we erg blij mee waren. Ook konden we daar onze spullen laten staan na de repetities.

Onder leiding van onze regisseur Hindrik Heerschop en co-assistent Johan Nijholt gingen de tien speelsters/spelers eind oktober 2023 aan de slag.
Blij waren we met een paar nieuwe spelers en een nieuwe souffleuse, maar ook met de spelers die al jaren meedoen bij de Fryske Krite. Zes weken voor de uitvoeringen moesten we nog op zoek naar een nieuwe mannelijk speler en die hebben gelukkig nog gevonden. Hij heeft zijn tekst in zes weken geleerd, wat een hele prestatie is. Het licht en geluid werd verzorgd door Nolke.
Er was deze keer weer gekozen voor een blijspel, omdat onze bezoekers dat veel mooier vinden dan drie eenakters. En dat de bezoekers deze keer naar Ons Gebouw wilden komen is wel gebleken. Ruim tweehonderd bezoekers mochten we dit weekend welkom heten. Begonnen we vrijdagavond met een zaal die driekwart gevuld was, tijdens het matinee mochten wel ook een goed gevulde zaal welkom heten. De zaterdagavond was al vrij snel uitverkocht en dus moesten we bezoekers naar de vrijdagavond doorschuiven.

De opening werd verzorgd door Rids Gerritsma. In zijn welkomstwoord werden de aanwezigen van harte welkom geheten, maar ook onze leden, sponsoren en adverteerders werden bedankt voor hun steun aan de Fryske Krite. Zonder deze mensen kunnen ook wij niet op de been blijven, om het stukje Friese cultuur te promoten in Bolsward. Ondanks dat we draaien met allemaal vrijwilligers, hebben we wel de nodige onkosten.

Er werd tijdens alle drie uitvoeringen een grote verloting gehouden, wat zeer gewaardeerd werd. Deze verloting werd mogelijk gemaakt door diverse bedrijven in Bolsward.

Na het welkomstwoord begon het blijspel en wat hebben ze het goed gedaan. Er werden hilarische taferelen gespeeld. Een beppe die allerlei klachten had, van een zere knie tot flauwtes en die niet serieus werd genomen. Een vrouwelijke monteur in de garage, die door de eerste monteur in het begin niet werd geaccepteerd, maar wel door twee andere mannen werd aanbeden. Een vertegenwoordiger, die eerst een keer in de maand langskwam en nu plotseling bijna elke dag.
Op de zaterdagavond werd alles nog eens extra opgefleurd door muziek van Sander Metz en konden de voetjes nog even van de vloer.

De bezoekers waren vol lof, hebben heel wat afgelachen en gingen voldaan naar huis.

27 feb 2024 “Soest’ fiele wat ik fiel, dan pipest wol oars”

“Soest’ fiele wat ik fiel, dan pipest wol oars”

In het weekend van 22 en 23 maart voert De Fryske Krite Boalsert het blijspel “Soest’ fiele wat ik fiel, dan pipest wol oars” op in Ons Gebouw aan het Broereplein in Bolsward.

Er zijn drie uitvoeringen: Vrijdag 22 maart 20:00 uur, zaterdag 23 maart matinee om 14:00 uur en zaterdag 23 maart om 20:00 uur.
Bij alle uitvoeringen is er een verloting en op zaterdagavond is er muziek van Sander Metz.

Omschrijving van het blijspel:
Het blijspel ‘Als je voelt wat ik voel, dan zeg je niets mee, speelt zich af in de eetkamer van het garagebedrijf De Vries. De familie runt een garagebedrijf, annex benzinepomp. Moeder Tine probeert er het beste van te maken, maar dat valt niet altijd mee.
Schoonmoeder heeft een appartementje met toegang naar de woning. Daar maakt ze te pas en te onpas gebruik van. Ze heeft last van chroniische aanstellerietes, waar zoon Sibe haar geregeld mee te pakken heeft.

Vader Joast en zijn trouwe maar erg ondernemende werknemer Hein, leiden voor een groot deel de garage, met de “hulp” van Sibe.
Dora, (een feeks van een vrouw, die in scheiding ligt) woont zolang met haar dochter Lysbet, die geestelijk zo’n driekwart is, bij hen in. Dit zorgt geregeld voor vrij veel belemmeringen. Als er een nieuwe monteur aangenomen moet worden, valt de keuze op Jannet. Dan slaan bij Hein de stoppen door.
Bart, de vertegenwoordiger (die eigenlijk kind aan huis is) en Sibe zien geen bezwaren. Precies andersom!
Betty, een vervelende klant, die kortgeleden een miljoen won op een staatslot, meent zich daardoor gedragen te moeten met aanstellerig gepraat en opzichtige kleding. Ze beweegt zich in de hogere klassen. Ze komt daardoor al snel in de problemen.

Zo’n groot verschil in mensen moet wel leiden tot hilarische taferelen.

Kaarten zijn te bestellen (geef duidelijk aan welke uitvoering)  via: info@fryskekriteboalsert.nl

27 nov 2023 We zijn los …

We zijn los …

Met een nieuwe regisseur, een nieuwe souffleuse en enkele nieuwe spelers zijn we los gegaan met de repetities voor ons nieuwe stuk in maart 2024.
Een groep enthousiaste mensen die onze toneelvereniging willen uitdragen en wekelijks aan de slag zijn gegaan.
Ze gaan de komende tijd onze uitvoering: “Soest fiele wat ik fiel, dan pipest wol oars” vorm te geven.

Hieronder de mensen aan het werk:

 

25 sep 2023 Uitfestival 2023

Uitfestival 2023

Op 9 septimber jl. deden een aantal spelers van de Fryske Krite Boalsert mee aan het Uitfestival in het Julianapark.
Het was niet erg druk, maar wel heel gezellig.

Onderstaande foto’s brengen de gezelligheid in beeld:

   

     

       

 

14 jan 2023 Dankjewel

Dankjewel

Wat een grandioos top weekend hebben we achter de rug!

In het weekend van 24 en 25 maart speelden we als Fryske Krite Boalsert drie eenakters:

“In rook fan Kamperfoelje” van Jean Lenox Toddie, vertaling Gurbe Dijkstra
Gespeeld door: Marjan, Sjoukje en Ida.

“Griemerij mei oantinkens” van Marsha Regensburg, vertaling Lammert Dijkstra
Gespeeld door: Lucky en Greetje.

“Falsk Alarm” van Lieke de Groot, vertaling Gurbe Dijkstra
Gespeeld door: Silke, Marijke, Johan en Henk.

Regisseur: Theun, Licht en geluid: Nolke, soufleusse: Annie
Na afloop was er muziek van Piet Rinsma
De grote verloting werd mogelijk gemaakt door de Bolswarder winkeliers.

Dankjewel aan iedereen die mee heeft gewerkt, dank aan alle sponsors die dit mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk dank aan iedereen die ons heeft bezocht!
Zonder jullie allemaal kunnen we dit niet.
Daarom bent u zo belangrijk.

Wilt u ook lid worden van de Fryske Krite?
Wilt u ons ook sponseren?
Wilt u ook meespelen?
Mail dan naar: info@fryskekriteboalsert.nl

20 dec 2022 Wij zijn op zoek naar …

Wij zijn op zoek naar …

Wie komt ons bestuur versterken?

Daar onze penningmeester na 15 jaar actief te zijn geweest in ons bestuur heeft hij aangegeven dat hij per 1 januari 2023 stopt als bestuurslid. Daar wij niet zonder penningmeester kunnen binnen ons bestuur is Johan Nijholt bereid gevonden de taak van Meindert van der Wal over te nemen.

Daardoor zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid Algemene Zaken.

Lijkt het jou leuk om ons bestuur te gaan versterken, meld je dan aan via: info@fryskekriteboalsert.nl

Graag zien we jouw reactie tegemoet.

Bestuur Fryske Krite Boalsert

9 feb 2022 Uitvoeringen maart 2023

Uitvoeringen maart 2023

Na enkele jaren geen uitvoering te hebben gespeeld vanwege de corona, zijn we nu toch vol frisse moed aan de slag gegaan om in maart 2023 toch onze uitvoeringen weer op te pakken.
Het bestuur heeft de koppen bij elkaar gestoken en we hebben nu besloten een nieuw stuk uit te zoeken. Daar waren we zeker in geslaagd en het zou een komische uitvoering worden. Toch kwam er een kink in de kabel, omdat we een mannelijke speler tekort kwamen. Dus hebben we er deze keer voor gekozen om drie eenakters op één avond te spelen en we hebben er zin in ……

Onder leiding van onze nieuwe regisseur Theun Ram en enkele nieuwe spelers zijn we eind oktober begonnen met de repetities. We hebben gelukkig een mooie ruimte gevonden waar we met elkaar kunnen repeteren.

We hebben voor maart 2023 Ons Gebouw weer voor een hele week kunnen huren, zodat we aan het begin van de week het decor, het geluid en de belichting op kunnen bouwen en zo de avonden voor de uitvoeringen hier kunnen repeteren.

De uitvoeringen zijn op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart 2023, aanvang 20:00 uur.
Op donderdagavond 23 maart is de voorverkoop van de kaartentussen 19:00 en 20:00 uur in Ons Gebouw.
Ook kun je kaarten bestellen via info@fryskekriteboalsert.nl
Vergeet niet je naam c.q. bedrijf te vermelden en voor welke dag.

Gespeeld zal worden:
“In Rook fan kamperfoelje”, Jean Lenox Toddie, vertaling Gurbe Dijkstra
“Griemerij mei omtinken”, Marsha Regensburg, vertaling Lammert Dijkstra
“Falsk Alarm”, Lieke de Groot, vertaling Gurbe Dijkstra

In de pauze is er een grote verloting en op zaterdagavond is er muziek van Piet Rinsma.

U bent van harte welkom.

Bestuur Fryske Krite Boalsert.

15 sep 2021 Uitfestival 2021

Uitfestival 2021

Op zaterdag 11  september werd er in het Julianapark een Uitfestival gehouden.
Ook de Fryske Krite Boalsert deed hieraan mee.
Het weer was goed en er werd een kraampje opgebouwd met prijzen en informatie.

Omdat we naarstig op zoek zijn naar nieuwe spelers, was er een attentie voor mensen die zich gingen aanmelden op mee te spelen in de uitvoerring van maart 2022. We hadden wat meer reacties verwacht, maar toch kwam er een mannelijke speler bij. Via een mailbericht heeft zich ook nog een vrouwelijke speelster aangemeld, zodat we er in eerste instantie van uitgaan dat we in maart 2022 weer op de planken kunnen. Daarover later meer.

 

 

 

18 aug 2021 Wij zoeken spelers ..

Wij zoeken spelers ..

Beheers jij de Friese taal?  Ben je tussen de 16 en 80 jaar? En hou je van toneelspelen? Lees dan verder!

Ieder jaar komt de Fryske Krite Boalsert rond de maand maart met een paar voorstellingen op de planken.
Meestal gebeurt dat in Ons Gebouw aan het Broereplein in Bolsward.
Daarvoor zijn we natuurlijk wel spelers nodig. We willen graag in maart 2023 weer een prachtige uitvoering houden. Daarvoor hebben we nog wat spelers nodig, maar dan vooral mannen.
De repetities zullen starten in oktober 2022.
Alle aanmeldingen zijn welkom. Het is namelijk fijn  voor het bestuur om een diverse uitgebreide spelerslijst te hebben van mensen die bereid zijn mee te spelen. Zo kunnen  wij ieder jaar een geschikt stuk uit zoeken en daarbij de juiste spelers selecteren.
Lijkt het jou leuk om door ons benaderd te worden?
Stuur dan een mail naar info@fryskekriteboalsert.nl met je naam, geslacht, leeftijd, woonplaats en een leuke foto.

We hopen van harte dat we jouw opgave mogen ontvangen!

Bestuur Fryske Krite Boalsert

10 okt 2019 Vera de Fekke

Vera de Fekke

      

   

 

“Vera de Fekke”

Met vele maatregelen, in verband met de corona crisis, hebben we als bestuur gemeend toch onze uitvoeringen door te moeten laten gaan. Met acties zoals wisselen van avond, de nodige hygiëne maatregelen, stoelen neergezet met tussenruimte konden we ruim voldoen aan de normen van het RIVM. Extra handwasmiddelen neergezet en bij de w.c.’s aangegeven hiervan gebruik te moeten maken. We hebben er geen echt feest van gemaakt, maar hebben meerdere mensen toch een mooie avond aangeboden waarvan ze konden genieten.

De Fryske Krite Boalsert kwam dus op vrijdag- en zaterdagavond op de planken met het stuk “Vera de Fekke”. Een blijspel geschreven door Stephens en Linton en in het Fries overgezet door Lammert Dijkstra. Een flitsend blijspel met leugens, verwisselingen, verdenkingen, foute interpretaties, verwisseling van personen en andere gekke situaties.
De try-out was op donderdagavond. Omdat we niet een echte oefenruimte hebben waar we het decor kunnen neerzetten, werd er op woensdagavond voor het eerst gerepeteerd vanuit het decor. Een prachtig decor wat gemaakt was door Sietze.

Maandenlang was er geoefend met een mooie groep mensen. Heel blij waren we met onze nieuwe speelster; Silke. Wil je ook wel meespelen bij de Fryske Krite Boalsert, dan kun je je natuurlijk altijd even bij ons aanmelden. Vooral jongeren zijn van harte welkom.

Deze keer waren er  dus twee aangepaste uitvoeringen. Op vrijdag werd mensen gevraagd die op zaterdag zouden komen, te wisselen met de vrijdagavond. Het matinee, waar veel kwetsbare ouderen komen, hebben we laten vervallen.

Ook dit seizoen hebben we weer op meerdere plekken moeten repeteren, omdat de gemeente SWF systematisch, de verenigingen in Bolsward,  aan het elimineren is.. Erg jammer dat je in Bolsward niet een plek hebt waar je goed kunt oefenen en dat je daar het decor mag laten staan.
Onze spelers en speelsters hebben er een prachtig optreden van gemaakt. Onder leiding van regisseur Hindrik Heerschop hebben Cees, Greetje, Lucky, Egbert, Meindert, Sjoukje, Rids, Silke, Johan en Ida een prachtig stuk op de planken gezet. Het licht en geluid werd goed verzorgd door Nolke, Yvette deed de grime en onder leiding van Johan deed het barpersoneel heel goed werk.
Na afloop werden de spelers bedankt en was er een speciaal woordje voor Cees, die er na tien jaar mee stopt.