12 nov 2017 In Klasse Apart

In Klasse Apart

In Klasse Apart
Ja, dat was de uitvoering door de jeugd van de Fryske Krite Boalsert zeker.

Zaterdag 11 november voerden deze jongeren de klucht “In Kasse Apart”, geschreven door Simy Sevenster, tweemaal op. ’s Middags tijdens het matinee waren er een kleine veertig belangstellenden, maar ’s avonds was Ons Gebouw helemaal vol met toeschouwers. Er moesten zelfs stoelen bij gezet worden. Ouders, opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen, sponsoren, leden van de Fryske Krite, ze kwamen in grote getale.
Voorzitter Ida Postma opende de middag en de avond en omdat het een originele diploma uitreiking was, werd er begonnen met het zingen van het Friese volkslied. Onder leiding van regisseuse Bo Veltman werd er een geweldige uitvoering op het toneel gezet. Gingen de repetities in het begin wat erg stroef, het eindresultaat mocht er zeker zijn. Er is ontzettend veel werk verzet door de hele groep. Vele jongeren vonden het eerst erg moeilijk om in het Fries toneel te spelen. In het begin moest er heel veel bij geschaafd worden. Twee jonge spelers kregen het Fries echt niet onder de knie en voor hen werd de tekst in het Nederlands omgezet. Dit gaf het geheel iets speciaals.

Conrector Cees moest de diploma uitreiking doen, omdat de rector afwezig was vanwege de geboorte van zijn kind. Hij werd door de leerlingen direct al uitgescholden voor pedofiel. De conrector kon vaak zijn handen niet thuis houden bij het vrouwelijk schoon. Tussen de diploma uitreiking waren er flash backs van de diverse leerlingen. Het gaf een aparte sfeer doordat het licht op het toneel blauw kleurde en je de spelers in een mist zag dat zij met elkaar een andere positie innamen op het toneel. Ook heel erg verrassend was het dat de spelers regelmatig op de voorste rij in de zaal zaten en reageerden op de toespraak van de conrector.

Een stuk wat geheel van deze tijd was. Scenes met stuff rokers, een conrector die het met een leerling en de schoonmaakster aanpapt, een asielzoekster, rijk en arm, seks, winkeldiefstal, een moeilijk gezin met een vader die aan de drank is. etc. Prachtig naar voren gebracht en men kreeg de zaal diverse keren aan het lachen.
Met grote dank aan regisseuse Bo Veltman, spelers Rids, Mees, Chris, Ilse, Sterre, Iris, Annemijn, Renée, Merel, Bern en Rutger, licht en geluid Albert Keizer. Wat hebben ze er met z’n allen een geweldige middag en avond van gemaakt.

Tijdens de pauze was er een verloting en de prijswinnaars werden na afloop bekend gemaakt. Daarna konden de voetjes nog even van de vloer met muziek van Jeen Waterlander.

25 mei 2017 De jeugd van de Fryske Krite Boalsert speelt de klucht “In Klasse Apart”

De jeugd van de Fryske Krite Boalsert speelt de klucht “In Klasse Apart”

In het voorjaar is het een traditie dat De Fryske Krite Boalsert haar jaarlijkse uitvoering speelt in Ons Gebouw aan het Broereplein.
Deze keer gaan we voor een uitvoering van de jeugd in het najaar. De Fryske Krite wil vernieuwen en heeft hierbij dus de hulp nodig van de jeugd.

Het laatste half jaar de jeugd onder leiding van regisseuse Bo Veldman heel hard gewerkt aan een jeugdstuk, geschreven door Simy Sevenster.
Het speelt zich af tijdens de diploma uitreiking aan het eind van het schooljaar en hierin spelen komische momenten de hoofdrol.

Er zijn deze keer twee uitvoeringen, t.w. zaterdagmiddag 11 november het matinee om 14.00 uur en ’s avonds de uitvoering om 20.00 uur. In de pauze van de uitvoeringen houden we een verloting en er is op zaterdagavond muziek van Jeen Waterlander.

De voorverkoop is op vrijdag 10 november van 19.00 tot 20.00 uur in Ons Gebouw.
Leden zijn deze keer gratis en niet-leden betalen slechts € 5,= per persoon.
Ook kunt u kaarten via de mail bestellen: info@fryskekriteboalsert.nl

 

 

19 mrt 2017 Lies Stienstra benoemd tot lid van verdienste

Lies Stienstra benoemd tot lid van verdienste

Zaterdag 18 maart voerde de Fryske Krite Boalsert haar laatste uitvoeringen op van dit voorjaar. ’s Middags het matinee, waar nog wel wat meer mensen hadden mogen komen, maar ’s avonds volle bak, oftewel uitverkocht.

Meindert van der Wal heette de vele mensen van harte welkom en vroeg aan het begin even aandacht voor een speciale gelegenheid. Hij verwelkomde speciaal Lies Stienstra-Veldman en vroeg haar even naar voren te komen. Voor haar vele werk voor de Fryske Krite werd Lies benoemd tot Lid van Verdienste. Jarenlang was zij de ynstekkster en regelde zij de verloting. Vele uren heeft ze als vrijwilliger haar werk gedaan. Vanwege haar gezondheid kan ze dit niet meer doen en daarom heeft het bestuur in haar vergadering besloten Lies deze speciale titel te geven. Zij ontving uit handen van de penningmeester een oorkonde en uit handen van de secretaris een mooi boeket.

19 mrt 2017 Fantastische “Fantasten en Stjonktsyskes”

Fantastische “Fantasten en Stjonktsyskes”

Zaterdag 18 maart voerde de Fryske Krite Boalsert haar laatste uitvoeringen op van dit voorjaar. ’s Middags het matinee, waar nog wel wat meer mensen hadden mogen komen, maar ’s avonds volle bak, oftewel uitverkocht.
Meindert van der Wal heette de vele mensen van harte welkom en vroeg aan het begin even aandacht voor een speciale gelegenheid. Hij verwelkomde speciaal Lies Stienstra-Veldman en vroeg haar even naar voren te komen. Voor haar vele werk voor de Fryske Krite werd Lies benoemd tot Lid van Verdienste. Jarenlang was zij de ynstekkster en regelde zij de verloting. Vele uren heeft ze als vrijwilliger haar werk gedaan. Vanwege haar gezondheid kan ze dit niet meer doen en daarom heeft het bestuur in haar vergadering besloten Lies deze speciale titel te geven. Zij ontving uit handen van de penningmeester een oorkonde en uit handen van de secretaris een mooi boeket.

Daarna was het aan de spelers om hun kunsten ten tonele te brengen en het werd opnieuw een fantastische uitvoering. In het publiek zaten zelfs mensen uit Nijelamer die in juli dit stuk gaan opvoeren. Er werd heel veel gelachen en geapplaudisseerd.
Na afloop was de trekking van de loterij. Grandioos hoe de Bolswarder winkeliers prijzen beschikbaar hadden gesteld. Van schoenlepel tot saunabon, van pakket van de slager tot waardebon voor twee nachten in een trekkershut, inclusief ontbijt, vele waardebonnen, teveel om op te noemen. Bedankt hiervoor Bolswarder middenstand. Met de muziek van troubadour Murk Aukema konden de voetjes nog even van de vloer. Op zondagmorgen was er weer een groep vrijwilligers actief om het decor af te breken en Ons Gebouw weer netjes op te leveren.
We kunnen terugzien op vier fantastische uitvoeringen en hopen in november een stuk op de planken te zetten voor jongeren. Houd hiervoor onze prachtige vernieuwde website www.fryskekriteboalsert.nl goed in de gaten.

BEDANKT iedereen die mee geholpen heeft aan dit succes.

13 mrt 2017 “Fantasten en Stjonktsyskes”

“Fantasten en Stjonktsyskes”

De Fryske Krite voerde afgelopen weekend twee keer haar comedy “Fantasten en Stjonktsyskes”. Na maandenlang repeteren kon de ploeg dan eindelijk echt het podium op.

De Fryske Krite Boalsert was door De Krite in Den Helder uitgenodigd om deze uitvoering daar te komen spelen. Dit was natuurlijk voor de groep een mooie uitdaging, omdat op zaterdag 11 maart de uitvoering in Bolsward was. Gelukkig konden we de Afsluitdijk om vier uur weer over en was alle rommel daar opgeruimd, nadat een vrachtwagen een botsing had gehad met huisvuil. Het werd een prachtig optreden met een grote groep Friezen om útens.

Een deel van het decor ging mee naar Den Helder en moest ook weer mee terug naar Bolsward. Op zaterdag werd dit door een groep enthousiaste vrijwilligers weer opgebouwd in Ons Gebouw. Zo’n negentig personen kwamen daar zaterdagavond naar toe en ook deze keer werd het weer een geweldig optreden. Er werd heel veel gelachen en goed gespeeld. Geweldige uitspraken en situaties. Er werd veel gefantaseerd en de huishoudster van pastoor strooide rijkelijk met stjonktsyskes.

Komende zaterdag 18 maart zijn er nog twee uitvoeringen van deze prachtige comedy in het Fries. Op zaterdagmiddag is er om 14.00 uur een matinee en verwachten we veel oudere leden. Tijdens de pauze is er een verloting met veel mooie prijzen.

Om 20.00 uur is de laatste uitvoering. Ook in deze pauze is er een verloting. De prijswinnaars worden na afloop van de uitvoering bekend gemaakt. Een geweldige verloting, die mogelijk is gemaakt door vele middenstanders in Bolsward. Wij zijn als Fryske Krite Boalsert dan ook heel dankbaar voor dit gulle gebaar van deze bedrijven.

Na afloop is er ’s avonds nog muziek van troubadour Murk Aukema en kunnen de voetjes nog even van de vloer.

We mogen maximaal 120 personen binnenlaten in Ons Gebouw en de voorverkoop is prima verlopen. Om teleurstelling te voorkomen, kun je kaartjes reserveren via info@fryskekriteboalsert.nl.


Foto: Henk Tigchelaar

24 jan 2017 Uitvoering 2017

Uitvoering 2017

In maart 2017 wordt het stuk “Fantasten en Stjonktsyskes” opgevoerd in Ons Gebouw.
Het is een klucht in drie bedrijven van Bernd Gombold en de Friese overzetting is van Gurbe Dijkstra.

’s Morgens, na het jaarlijks festival van de fanfare, worden vier mannen wakker met een zwaar hoofd. Al gauw doet blijken, dat ze tot vroeg in de ochtend goed stevig aan de drank zijn geweest. Zodoende hebben ze eigenlijk een black-out en weten ze nauwelijks wat voor af achter is.
Hoe het verder allemaal verloopt kunt u tijdens de uitvoering volgen, maar er gebeurt van alles …

Op zaterdagavond 11 maart was de 1e uitvoering.
De andere twee uitvoeringen zijn op zaterdagmiddag (14.00 uur) en zaterdagavond (20.00 uur) 18 maart.

Leden van de Fryske Krite Boalsert betalen € 5,= voor een kaartje.
Voor niet leden is de prijs € 10,=.

23 jan 2017 Nieuwe leden gezocht

Nieuwe leden gezocht

Ga je graag naar een uitvoering van de Fryske Krite, meld je dan aan als lid/donateur.
De contributie bedraagt slechts € 10,= per jaar.
Voor leden tot en met 18 jaar is dit € 5,=.
Bij de entree van onze uitvoeringen betaal je dan slechts de helft van het bedrag van de toegang.

Je kunt je aanmelden door een briefje in de brievenbus te gooien op Snekerstraat 5-207 of een mailtje te zenden naar: info@fryskekriteboalsert.nl

7 jul 2016 1e Overdekte Openluchtspel

1e Overdekte Openluchtspel

In 2016 voerde de Fryske Krite Boalsert vijf uitvoeringen op in de Broerekerk te Bolsward.
Opgevoerd werd het stuk “Romeo en Julia … mar dan oars”
Deze uitvoeringen werden uitgevoerd door een flink aantal jongeren, aangevuld met volwassenen.
Er is veel geoefend in de speelruimte van De Bron.

Hindrik Heerschop was de regisseur van het oude toneelstuk, wat hij in een modern jasje heeft gestoken.
Tijdens deze uitvoeringen verzorgde de band “Just Us” het muzikale gedeelte en op de zaterdagavond brachten ze veel sfeer in de tent, welke voor de Broerekerk was neergezet.
De catering werd verzorgd door Jacob Zijlstra van ESB Catering en MHB Events Facilities verzorgde het licht en geluid.
Door Piet van der Werf – samen met Sietze Ferwerda en Atte Veenstra – werd een een schitterend decor gemaakt, waarvan Janey Robertson het achtergronddoek schilderde.
De voorverkoop van dit gehele gebeuren liep via de Hema in Bolsward.

Het initiatief werd ondersteund in een brief van aanbeveling door Sander de Rouwe, (Gedeputeerde Provincie Fryslân), Hayo Apotheker (Burgemeester Sûdwest Fryslân) en Foppe de Haan (trainer/coach Sportclub Heerenveen).

Met de steun van diverse Stichtingen, sponsoren en Freonen fan de Fryske Krite Boalsert is het financieel haalbaar geworden om deze uitvoeringen op de planken te brengen.

De Fryske Krite Boalsert heeft met deze uitvoering Bolsward op de kaart gezet, maar ook de toneelvereniging nieuw leven in geblazen.
We kunnen terugzien op een prachtig evenement, wat met vele vrijwilligers is uitgevoerd.

5 apr 2016 Repetitie in de Broerekerk

Repetitie in de Broerekerk

Dinsdagavond 5 april 2016 werd er voor het eerst gerepeteerd in de Broerekerk.
Er wordt hard gewerkt door de ploeg om er iets moois van te maken.
Een mix van jongeren en volwassenen onder leiding van regisseur Hindrik Heerschop.
Ook op zondag 22 mei werd er opnieuw in de Broerekerk gerepeteerd. Nu stond het decor er.

DSCF6316 DSCF6314