Sponsoren                 Contact

Sponsor van de maand

Iedere maand presenteren we een van onze sponsoren op onze hoofdpagina.
In de maanden juli en augustus is dat:

https://www.osingadejong.nl/

Postadres: Postbus 51, 8700 AB   Bolsward

Bezoekadres: Oliemolen 2
8754 GH  Makkum, T: 0515 – 58 00 81

OsingadeJong is een educatieve dienstverlener voor scholen in het voortgezet onderwijs. Vanuit ons pand aan de rand van het IJsselmeer in het Friese Makkum kunnen wij voor uw school vrijwel alle werkzaamheden op het gebied van leermiddelfondsen verzorgen. Dat is ons werk en daar zijn we goed in, ook al past het niet echt in de Friese cultuur om dat van jezelf te zeggen. Maar als team zijn we gewoon trots op ons bedrijf!

Het Team
Ons team van ruim 25 vaste medewerkers wordt in de zomermaanden elk jaar uitgebreid met bijna honderd vakantiekrachten. Zij stellen de leermiddelenpakketten samen en houden zich bezig met de on-site dienstverlening op scholen in het land en helpen mee bij de fysieke distributie en warehousing voor uitgeverijen.

Foto’s

Pake is net te beteljen

Uitvoering van zaterdag 10 en 17 maart 2018

In klasse apart

Repetities Jeugduitvoering "In klasse apart"

Uitvoering Fantasten en Stjonktsyskes

Foto's van onze Uitvoering maart 2017: Fantasten en Stjonkstyskes.

Repetities Fantasten en stjonktsyskes

Hierbij enkele foto's van de repetities uitvoeringen maart 2017.
Het decor moet nog bewerkt worden.

Romeo en Julia ... mar dan oars - Utfieringen

Hjirby de foto's fan de utfieringen"Romeo en Julia ... mar dan oars" yn de leste wike fan maaie 2016.

Romeo en Julia ... mar dan oars repetitie

Us utfiering "Romeo en Julia ... mar dan oars"wie een grut succes. Hjirbij de foto's fan de repetities.