Sponsoren                 Contact

Sponsor van de maand

Iedere maand presenteren we een van onze sponsoren op onze hoofdpagina.
In de maand april en mei is dat:

Dienstverlening R. Beeksma

Bedrijfsinformatie

Dienstverlening R. BeeksmaFriezenburg 60
8702 AB  Bolsward
Tel. 06-53838457

De onderneming met de naam Dienstverlening R. Beeksma is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 01068334 is gevestigd op het adres Friezenburg 60 in de woonplaats Bolsward met de postcode 8702AB.
De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Interieurreiniging van gebouwen.

Foto’s

Pake is net te beteljen

Uitvoering van zaterdag 10 en 17 maart 2018

In klasse apart

Repetities Jeugduitvoering "In klasse apart"

Uitvoering Fantasten en Stjonktsyskes

Foto's van onze Uitvoering maart 2017: Fantasten en Stjonkstyskes.

Repetities Fantasten en stjonktsyskes

Hierbij enkele foto's van de repetities uitvoeringen maart 2017.
Het decor moet nog bewerkt worden.

Romeo en Julia ... mar dan oars - Utfieringen

Hjirby de foto's fan de utfieringen"Romeo en Julia ... mar dan oars" yn de leste wike fan maaie 2016.

Romeo en Julia ... mar dan oars repetitie

Us utfiering "Romeo en Julia ... mar dan oars"wie een grut succes. Hjirbij de foto's fan de repetities.