Sponsoren                 Contact

Sponsor van de maand

Iedere maand presenteren we een van onze sponsoren op onze hoofdpagina.
In de maanden juni en juli 2024 is dat:

Educatieve Dienstverlening Osingade Jong
Oliemolen 2
8754  GH Makkum

Tel.: 0515-580081

Mail: scholen@osingadejong.nl

Website: https://osingadejong.nl/

OsingadeJong is een educatieve dienstverlener voor scholen in het voortgezet onderwijs. Vanuit het pand aan de rand van het IJsselmeer in het Friese Makkum kan OsingadeJong vrijwel alle werkzaamheden op het gebied van leermiddelfondsen verzorgen.

Het team

Hajo Osinga en Elisabeth de Jong hebben OsingadeJong (OdJ) in 2005 opgericht aan hun keukentafel in Rotterdam. Ze begonnen met het faciliteren van het boekenfonds voor één school, maar het aantal nam vlot toe waardoor er meer ruimte nodig was. Die vonden ze in het groene Friesland, waar ze neerstreken in Bolsward. De groei hield aan zodat al snel de eerste vakantiehulpen in de zomervakantie werden aangenomen om de piekdrukte in het samenstellen van de boekenpakketten op te vangen. Begin 2013 werd het pand te klein en volgde de verhuizing naar een Makkum. In dit aanzienlijk grotere pand is voldoende kantoor- en magazijnruimte voor OsingadeJong om door te groeien.

Het team vaste medewerkers wordt in de zomermaanden uitgebreid met veel vakantiekrachten. Zij stellen de leermiddelenpakketten samen en houden zich bezig met de dienstverlening op scholen in het land en helpen mee bij de uitlevering van de leermiddelen.

Foto’s